Rio Mare

Confidenţialitate

Toate drepturile rezervate. Utilizarea şi / sau reproducerea oricărui conţinut de pe acest site este strict interzisă, cu excepţia cazurilor în care sunt autorizate în mod expres şi oficial de către Bolton Alimentari SpA. Utilizarea neautorizată se pedepseşte în conformitate cu legea.

Confidenţialitate

Anunţ în conformitate cu art 13 al legii pentru protecţia datelor personale (Leg. Decree nr. 196 din 30 iunie 2003)
“În conformitate cu art. 13 din Legea nr. 196 din 30 iunie 2003″ Legea pentru protecţia datelor cu caracter personal (denumită în continuare aici “Legea”), se comunică prin prezenta că datele cu caracter personal solicitate în această secţiune vor fi introduse în lista consumatorilor BOLTON ALIMENTARI SpA, Data Controller, şi vor fi procesate cu suportul hârtiei, IT-ului sau media digitale adecvate pentru a garanta securitatea şi confidenţialitatea prelucrării, în scopul de a trimite materiale informative, publicitare şi promoţionale,de a determina nivelurile de satisfacţie ale clienţilor în ceea ce priveşte calitatea serviciilor furnizate, pentru a efectua studii şi cercetări de piaţă, precum şi de a realiza activităţi de PR, pentru scopuri statistice şi ştiinţifice, în scopul de a se conforma cu toate obligaţiile legale.

Datele pot fi comunicate, cheap replica watches exclusiv în scopurile de mai sus, de către grupul de companii ale Bolton, filialelor şi societăţilor conectate, companiilor de consultanţă specializate în cercetare de piaţă, cu condiţia ca aceste companii să adopte criterii de securitate şi de confidenţialitate echivalente.

“Consumatorul are drepturile menţionate la art. 7. Mai precis, consumatorul poate să obţină confirmarea din partea operatorului de date în ceea ce priveşte existenţa sau nu a / datelor sale personale, şi solicita ca aceste date să fie puse la dispoziţia sa într-o formă inteligibilă. Consumatorul poate solicita, de asemenea, să fie informat cu privire la originea datelor, logicii şi scopurilor din spatele procesării acesteia; obţine anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum şi actualizarea, rectificarea sau, dacă se doreşte, completarea datelor; să se opună, pentru motive legitime, breitling replica la prelucrarea datelor.
El sau ea poate exercita aceste drepturi prin scris cu o scrisoare adresată Data Controller BOLTON ALIMENTARI SpA – via L. Einaudi 18/22 -. 22072 Cermenate (CO)”

Datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar şi complet spontan. Cu toate acestea, va fi imposibil să adăugăm numele tău în bazele noastre de date dacă nu vei transmite toate informaţiile solicitate.