Rio Mare

Mediu

Principiile noastre şi angajamentul nostru

Bolton Alimentari lucrează pentru a garanta sustenabilitatea pe termen lung a stocurilor de ton, reducerea capturilor accidentale, precum şi pentru a promova protecţia şi sănătatea ecosistemului marin.

PRINCIPIILE NOASTRE
Sunt inspirate de codul de conduită pentru un pescuit responsabil emis de FAO (Naţiunile Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură).

 • Suntem conştienţi de importanţa nutriţională, economică, socială, de mediu şi culturală a pescuitului, luând în considerare interesele tuturor celor implicaţi în acest sector;
 • Este necesar să se stabilească un echilibru între resursele biologice şi eforturile de pescuit, evitarea supra-exploatării resurselor şi asigurarea că acestea se pot dezvolta din nou în mod natural în armonie cu ecosistemul marin;
 • Este necesar să se acorde prioritate şi să se dezvolte metodele selective de pescuit sau echipamentele care să protejeze mediul şi să facă posibilă reducerea capturilor accidentale, pescuitul de ton tânăr şi a altor creaturi marine;
 • Dezvoltarea de sisteme de colectare a datelor, verificarea şi trasabilitatea pescuitului de-a lungul lanţului de aprovizionare sunt esenţiale pentru a garanta durabilitatea resurselor piscicole. Aşa este şi disponibilitatea de informaţii complete pe baza unor studii ştiinţifice precise;
 • Zonele marine protejate sunt un habitat cheie pentru a garanta conservarea, menţinerea şi protejarea biodiversităţii şi de a facilita gestionarea durabilă a resurselor naturale;
 • Utilizarea resurselor piscicole trebuie să ţină cont, ca şi prioritate, de starea stocurilor şi dacă există sau nu risc evident de dispariţie sau de exploatare excesivă;
 • Noi credem că este necesar să se urmeze o politică care diversifică procesul de achiziţie în ceea ce priveşte pescuitul în diferitele oceane, diferite specii de ton şi diferitele metode de pescuit, cu scopul de a respecta durabilitatea stocurilor şi pentru a echilibra punctele forte şi punctele slabe ale diverselor metode de pescuit.

ANGAJAMENTUL NOSTRU
Cu privire la aceste principii, am definit o serie de angajamente pentru 2011-2013:

Îmbunătățirea trasabilităţii și încetarea pescuitului ilegal (INN):

 • Bolton Alimentari nu cumpără de la nici o companie care are chiar şi o singură navă pe lista INN a UE (ilegal, nedeclarat şi nereglementat);
 • Nu utilizează ton care a fost transportat de pe o navă pe alta, deoarece această metodă compromite trasabilitatea produsului şi siguranţa alimentelor pentru consumatori.

Sprijinirea rezervelor marine:
Bolton Alimentari nu cumpără ton din rezervaţiile marine (cele patru rezervaţii marine din Pacificul de vest – central, stabilite prin Acordul Nauru (PNA), în anul 2010) sau din zone protejate identificate de către statele de pe coastă şi de către RFMO (organizaţii regionale de gestionare a pescuitului).

Îmbunătățirea informațiilor privind produsele:

 • din 2011 am menţionat speciile de ton utilizate (cu denumirea ştiinţifică) pe ambalajul produselor noastre;
 • din 2012 a fost adăugat pe ambalaje oceanul de provenienţă;
 • pe site-ul Rio Mare este posibilă urmărirea călătoriei tonului de la mare pe masă.

Reducerea capturilor accidentale:

 • Bolton Alimentari nu utilizează ton pescuit cu garnituri lungi şi prin metoda pescuitului în derivă şi solicită garanţii de la furnizorii săi că nici ei nu practică aceste activităţi;
 • Sprijină cercetarea ştiinţifică a ISSF şi proiectele care vizează îmbunătăţirea stocurilor de ton, precum şi limitarea capturilor accidentale şi pescuitul de ton tânăr;
 • Începând cu anul 1992 a participat la programul Siguranţa Delfinilor pentru protecţia mamiferelor marine.

Promovarea și adoptarea unor practici durabile:

 • În calitate de co-fondator şi membru activ, Bolton Alimentari aderă la rezoluţiile ISSF;
 • În conformitate cu strategia ISSF, Bolton Alimentari este în favoarea limitării capacităţii de pescuit la un nivel care să fie în concordanţă cu sustenabilitatea pe termen lung a resurselor marine şi cu bunăstarea întregului ecosistem marin;
 • Este în favoarea elaborării unei liste unice la nivel mondial a navelor în funcţie de numărul UVI (identificare unică al navei) emise de către IMO (Organizaţia Internaţională pentru mediul marin);
 • Din Iunie 2011 achiziţionează doar ton provenit de pe nave care au un astfel de număr;
 • Prin intermediul ISSF, încurajează RFMO, organizaţiile regionale de gestionare a pescuitului, pentru a opera într-un mod eficient;
 • Promovează prezenţa observatorilor internaţionali independenţi pe nave în timpul pescuitului pentru a evita orice fel de nereguli;
 • Nu foloseşte şi nu va folosi specii pe cale de dispariţie, cum ar fi tonul roşu din Oceanul Atlantic (Thunnus thynnus).

Ne angajăm să folosim 100% ton provenit din pescuitul durabil până în 2017, ca o evoluţie naturală a obiectivului de 45% până în 2013, aşa cum am publicat în aprilie 2011.